Bali LGA Postal Code (Zip Code) – Taraba State

Bali is one of the sixteen (16) Local Government Area (LGAs) in Taraba State, Nigeria.

The LGA is made up of several locations that make use of the same postal or zip codes.

Below are all the postal codes for areas In Bali LGA:

Bakundi

LocationPostal Code
Yelwa672101
Yelwa Kararuwa672101
Sabon Dale672101
Zaga672101
Sabon Gida672101
Sabon Kasuwa672101
Sansani672101
Sarkin-Bawa672101
Shuwa672101
Suntai672101
Takalafiya672101
Tondurum672101
Tonti672101
Waya672101
Wurbu672101
Wuro Amadu672101
Yakai672101
Fondulare672101
Jammiri672101
Maichibi672101
Pangri672101
Gangfir672101
Jauro-Bam672101
Maigoge672101
Panri672101
Gangumi672101
Kaigama672101
Maigoro672101
Ganpentom672101
Kamalifidi672101
Maikarfi672101
Garbachede672101
Kankani672101
Maikinta672101
Garin Garba Kungana672101
Kararuwa672101
Mailaya672101
Garin Garba Suntai672101
Kasina672101
Maisamari672101
Garin Ulu672101
Kungana672101
Maisaye-Yandang672101
Garin-Jatau672101
Kwagiri672101
Mallam-Yaro672101
Garke672101
Kwanah Jukun672101
Mayokam672101
Gayo672101
Kwanan Damisa672101
Murna-Chomu672101
Gazabu-Balkeji672101
Kwassa672101
Nahuta672101
Gongkwai672101
Mahanga672101
Nakwai672101
Gurama672101
Mahurmi672101
Nya672101
Hawan-Mata672101
Mai Biutu672101
Nyagong672101
Jameta-Kundi672101
Mai hulo672101
Nyalli672101
Aka672101
Aruta672101
Asinai672101
Badakoshi672101
Bagoni672101
Bajabure672101
Bakundi672101
Bali672101
Bankayire672101
Bariki672101
Bayere672101
Bokki672101
Borno Kurukuru672101
Cude672101
Dali672101
Daniya672101
© postalcode.ng

Dakka

LocationPostal Code
Zoban Shakuna672102
Ardo Tiba672102
Garin-Kuri672102
Wuro Hausa672102
Boduri672102
Gong Dole672102
Dakka672102
Jangare672102
Dekusum672102
Kampu672102
Gamgboni672102
Kanwe Maroko672102
Ganga Dole672102
Mading672102
Gangbiyiwa672102
Mana Gangduniyaru672102
Gangburanmaso672102
Masa-Ibbi672102
Ganggira672102
Mini Miri Donlola672102
Gangkita672102
Nyawanti672102
Ganglari672102
Nyenalongba672102
Garbatau672102
Nyikusum672102
Garin Ibrahim672102
Pamanga672102
Garin Jatau672102
Shena672102
Garin Samari672102
Tiba672102
Garin Sambo672102
Timjemi672102
© postalcode.ng