Ebonyi LGA Postal Code (Zip Code) – Ebonyi State

Ebonyi Local Government Area (LGA) is one of the key administrative divisions within Ebonyi State, Nigeria. Known for its rich cultural heritage, agricultural productivity, and vibrant communities, Ebonyi LGA plays a significant role in the socio-economic landscape of the state.

The LGA is home to a diverse population, with many residents engaged in farming, trade, and various local enterprises. Effective communication and logistics are essential for the smooth functioning of these activities, and a well-organized postal code system is crucial in this regard.

Postal codes, also known as ZIP codes in some countries, are a vital part of the postal address system. They help in the accurate sorting and delivery of mail, ensuring that letters, parcels, and other items reach their intended destinations promptly and efficiently. In a region as dynamic as Ebonyi LGA, having a precise postal code system is essential for facilitating communication, supporting local businesses, and enabling the smooth operation of government services.

Ebonyi State, with its blend of urban and rural areas, requires a postal code system that can cater to its diverse needs. The postal codes assigned to different areas within Ebonyi LGA help to streamline the process of mail delivery, reduce errors, and enhance the overall efficiency of the postal services. Whether for personal correspondence, business transactions, or administrative purposes, accurate postal codes are indispensable.

In this article, we will delve into the specifics of the postal code system in Ebonyi LGA. We will explore the various postal codes assigned to different towns, villages, and neighborhoods within the LGA, providing a comprehensive guide for residents, businesses, and postal service providers.

See difference between Postal code and Zip code HERE.

Below are all the postal codes for districts located within Ebonyi LGA:

Amachi

LocationPostal Code
Nwanwu480101
Obeagu480101
Ochobu-Okum480101
Ofioku480101
Ogbuchia480101
Ohabele480101
Okoria480101
Onyikwa480101
Onyirigbo480101
Mgbabeluzor480101
Uburu480101
Ndeboshi-Oku480101
Uwarem480101
Ndingwutu480101
Ndiofutu480101
Ndiudara480101
Ndoketa480101
Ndugbaleze480101
Abakaliki (RURAL)480101
Agalegu480101
Akpanya480101
Ameta480101
Egwudulegu480101
Ete480101
Ibom480101
Ijaga480101
Izzilokwo480101
© postalcode.ng

Amagu

LocationPostal Code
Oshugbo482115
Ugbodo482115
Ugbonia482115
Amagu482115
Ekwetekwe482115
Ekwurukwu482115
Enyim482115
Igbeagu482115
Ikwerikwo482115
Isiofffia482115
Ndufu Ndeguazu482115
Odeligbo482115
Ohaigbo482115
Ohaoffia482115
Okeagba482115
Okwefurike480107
Olua480107
Opamma480107
Orizo480107
Agalegu I480107
Ishiagu480107
Agalegu II480107
Magu-Amagu480107
Agukpobe480107
Mgbalukwu-Amagu480107
Alibaruhu480107
Ndiakochi480107
Amachi-Amagu480107
Ndiegbe480107
Amachi-Onuteta480107
Ndieze-Amagu480107
Amechara480107
Ndinwamini480107
Amegu-Onicha480107
Ndiube480107
Amike480107
Nwafo-Ogu480107
Eketube480107
Obegu Ebia480107
Enwuagba480107
Obulechi480107
Enyibuchiri480107
Oferekpe480107
Ezza Inyi480107
Ohamini I480107
Ezza-Ebia I480107
Ohamini II480107
Ezza-Ebia II480107
Okpitumo-Amangu480107
Igbegu-Amagu480107
Okpuru Egbu480107
© postalcode.ng

Ishieke

LocationPostal Code
Omorodu480108
Onyirigbo480108
Oumini480108
Ugbana480108
Ugbovo480108
Abarigwe480108
Ndiogodo Aba480108
Alibaruhu480108
Ndiogodo Idoko480108
Anyadulogu480108
Ndioke480108
Edomia480108
Obodo480108
Egwudilegu480108
Ochekwu480108
Ekebeligwe480108
Odomoke480108
Enyibichiri480108
Oferekpe480108
Ezza Ofu480108
Ogbuyaroku480108
Idembia480108
Ohatekwe480108
Ikelegu480108
Ojiegbe480108
Ishihumini480108
Okpoduma480108
Ishile480108
Izenyi480108
Nchokefu480108
Ndiabo Ofoke480108
Ndiefi480108
© postalcode.ng

Izzi Unuhu

LocationPostal Code
Abia480103
Ihweokpu-Nkaleke480103
Agalegu480103
Mgbabo480103
Alike Agbaja480103
Ndiebo-Nkaleke480103
Amaechara-Nkaleke480103
Ndieze-Nkaleke480103
Ameta480103
Ndinwinyima-Echora480103
Amozo480103
Ndiokwase-Echara480103
Ananchi-Nkaleke480103
Ndizze-Agbaja480103
Azama-Agbaja480103
Obulechi-Agbaja480103
Azu-Uda-Echara480103
Obulechi-Nkaleke480103
Azuebirigba-Agbaja480103
Odiofia-Echara480103
Azugwu-Agbaja480103
Ofe-Iyi-Okwu480103
Azuiyokwu-Agbaja480103
Okwefurike480103
Echjara-Unuhu480103
Omege-Nkaleke480103
Eguagu-Agbaja480103
Unagboke-Inyimagu480103
Ekaeru-Inyimagu480103
Ezia-Agbaja480103
© postalcode.ng

Nkaleke Achara

LocationPostal Code
Ndiugbala480102
Otam480102
Ndiukabi480102
Oterufie480102
Nkoroma480102
Ozibo480102
Nwofo-Ogu480102
Uburu480102
Obegu-Okpe480102
Ugbo-Enyim480102
Ofia Ube480102
Ukpachachia480102
Oguzaruonmeya480102
Umuigwe480102
Ojiegbe480102
Ojienya480102
Okaria480102
Okpanku480102
Okwefurike480102
Okworeka480102
Omege480102
Onyikwa480102
Ndiochi-Igbo480102
Oponma480102
Alibaruhu480102
Amachi480102
Amagu480102
Eke480102
Ekebe480102
Ekejube480102
Enwu Agba480102
Enwumini480102
Enyiagba480102
Enyibuchiri480102
Ete480102
Item480102
Mbamini480102
Ndi Ekpe480102
Ndibulofia-Echara480102
© postalcode.ng

Nkaleke Echara

LocationPostal Code
Okpuizumo480104
Udeku Aba480104
Aba480104
Nkebe-Opfunyionu480104
Azu-Oji-Ntezi Aba480104
Ntezi Aba480104
Azu-Uda-Eda-Echora480104
Obegu Oroke Onuoha480104
Echi Aba480104
Obegu-Aba Onu-Oji480104
Edufu Akparata480104
Obegu-Aba-Ekpido480104
Ezilulo-Eda Echara480104
Obegu-Abaofra480104
Ishi Nwachi-Ntezi480104
Obegu-Aghamehu480104
Mbukobe-Ntezi Aba480104
Obegu-Opfunyionu480104
Mgbabo Echara480104
Ogboji Aba480104
Ndebe Oko Onuoha480104
Ogegu-480104
Ndebo Abaofia480104
Ndebo Ede-Echara480104
Ndebo-Mgbabo-Echara480104
Ndebo-Opfunyionu480104
Ndu Ak-Eda Echara480104
Nedbo-Aghamohu480104
© postalcode.ng

Okpui-Tumo

LocationPostal Code
Agundzu480105
Ndechi480105
Ubegu-Omege480105
Ameji480105
Ndi-Igboke480105
Uwalakabe480105
Azuabe480105
Ndiaja480105
Azuoto480105
Ndialo480105
Echegu Nkaleke480105
Ndimbam480105
Edda Abarigwe480105
Ndioduma480105
Efugbo480105
Ndioke480105
Egwuagu480105
Ndiokenyi480105
Egwuagu Ndegu480105
Nkaleke480105
Ephuenyia480105
Obusia-Amechi480105
Erueke480105
Odeligbo-Ndegu480105
Igidiagu480105
Ohatekwe480105
Izekwe480105
Okpanku480105
Mba-Offia480105
Omege480105
Nchegbu480105
Ovuoba480105
Ndebo-Odeligbo480105
Ubegu-Odeligbo480105
© postalcode.ng