Gamawa LGA Postal Code (Zip Code) – Bauchi State

Gamawa Local Government Area (LGA) is one of the administrative divisions in Bauchi State, Nigeria. Gamawa LGA has 2 towns/villages with different postal codes. This region is characterized by its diverse communities, agricultural activities, and significant cultural heritage.

As an essential aspect of daily life and business operations, the postal code system in Gamawa LGA plays a crucial role in ensuring efficient mail delivery and communication. Accurate postal codes facilitate not only the sorting and distribution of mail but also support various administrative functions and logistical operations within the LGA.

In this article, we will delve into the specifics of the postal code system in Gamawa LGA, highlighting its importance for residents, businesses, and service providers in the area.

Understanding and using the correct postal codes is vital for maintaining seamless communication and operational efficiency in this dynamic part of Bauchi State.

Here are postal codes for Gamawa LGA:

Gamawa Town

LocationPostal Code
Galjiri-Nainawa752106
Kafiremi752106
Lariski752106
Gamawa752106
Kaisawa Dole752106
Maiduguri752106
Gangawa752106
Kaisawan Yamma752106
Mainari752106
Garin Gerumi752106
Kalgiri752106
Mainari Karaguwa752106
Gayau752106
Karganemi752106
Malumri752106
Gayau Sengo752106
Kekeno752106
Manaba752106
Geshi752106
Kogga752106
Manawango752106
Getattara752106
Kore752106
Meleri752106
Gidameri752106
Kukadi752106
Sabayo752106
Inkiwari752106
Kukayasku752106
Sabongari752106
Jaberen Jauro Auta752106
Kulusku752106
Sagwai752106
Jadori (Karba)752106
Kuncikinni752106
Sansan752106
Jajiri752106
Kundiya752106
Supa752106
Dallarin Gabas752106
Jungudori752106
Kutunas752106
Tamazza752106
Dallarin Yamma752106
Kachachari752106
Kwaddam752106
UmarriJaberen Jauro Sale752106
Dauduri752106
Kachallari752106
Lafiyari752106
Abusta752106
Adabda752106
Alagarne752106
Amarchari752106
Amarchiyari752106
Ariya’Garin Lamido Bangi752106
Biriri752106
Bitori752106
Bordedel752106
Bukurami752106
Bumiyami752106
Bundujaru752106
Dafsomari752106
© postalcode.ng

Udubo

LocationPostal Code
Samo752107
Wabu752107
Sara752107
Wailawo752107
Shalum752107
Yaba752107
Shanga752107
Yalwa752107
Mabani752107
Sharifuri752107
Yarimari752107
Magajeri752107
Shuwari752107
Yola752107
Majimba752107
Suduwari752107
Yuri752107
Majiri752107
Taffi752107
Zawa752107
Majumba752107
Taragi752107
Zindiwa752107
Malamfateri752107
Taranka752107
Zumbuku752107
Marana752107
Tarmasuwa752107
Markaderi752107
Tonde752107
Mashuwa752107
Tufferi752107
Nahuta752107
Turakiri752107
Nainawa752107
Udube752107
Raga752107
Umeri752107
Garin Manu Nomari752107
Jejiri752107
Ladelade752107
Garin Umaru Shaiya752107
Jimina752107
Lariye752107
Garin Gordi752107
Garin Yawaram752107
Joyawo752107
Lugagu752107
Garin Janbiri752107
Garuwa752107
Kachallari752107
Lukkugal752107
Garin Jaure Shehu752107
Garwa752107
Kankare752107
Garin Jauro Gashi752107
Gassgaya752107
Karakafchi752107
Garin Jauro Hamza752107
Gayawa752107
Karshumma752107
Garin Ja`oji752107
Geledori752107
Kasuwa752107
Garin Kerma752107
Gurbana752107
Katsimawa752107
Garin Kure752107
Gurbana Majam752107
Kesa752107
Garin Kwano752107
Guruttu752107
Kichakki752107
Garin Kwasam752107
Gwarbatu752107
Kore752107
Garin M. Jumba752107
Harderi752107
Kuda752107
Garin Makama752107
Jadokokana752107
Kuluwa752107
Garin Makau752107
Jarmari752107
Kumbari752107
Garin Malam752107
Jarwa752107
Kyaulori752107
Agwado752107
Bofel752107
Fewadam’752107
Garin Dala752107
Aido752107
Boggajiga752107
Gadiya752107
Garin Galadima752107
Alamaiko752107
Bulaudo752107
Gafure752107
Alasari752107
Buskuwa752107
Gagarauri752107
Bagalu752107
Chaichai752107
Gamboru752107
Bagel752107
Chunkani752107
Ganalboji752107
Bakata752107
Dagaleri752107
Gangaw752107
Bakori752107
Dallari752107
Ganjiri752107
Bambureri752107
Dallol752107
Garin Alhaji752107
Banamari752107
Dalmari752107
Garin Babale752107
Barawatari752107
Damba752107
Garin Babuga752107
Barkewa752107
Dambayel752107
Garin Badawai752107
Bauchiri752107
Danchuwa752107
Garin Bara752107
Bauna752107
Dankori752107
Garin Bego752107
Bilabirin752107
Dauduri752107
Garin Bikalawa752107
Biriri752107
Duwaru752107
Garin Buda752107
© postalcode.ng