Kajola Postal Code (Zip Code) – Oyo State

Kajola is one of the thirty-three (33) Local Government Areas (LGAs) in Oyo State, Nigeria.

It is made up of several towns, wards and districts that make use of different postal codes.

Below are the postal codes for all towns and villages in Kajola:

Ilero

LocationPostal Code
Sangodokun202108
Sobaloju202108
Tofio202108
Aaalago202108
Ayetorokowosi202108
Labulo202108
Aba Oloyinka202108
Bale Ayito202108
Molete202108
Agbamo202108
Egbeda202108
Oguntaye202108
Agbede202108
Gbodogbodo202108
Oko oba202108
Agbeleje202108
Gbokoyi202108
Olokobo202108
Ago Ipapo202108
Gboro202108
Olope202108
Ajala202108
Idi Ayin202108
Olorunsogo202108
Akintegbe202108
Idi Isin202108
Olowa202108
Alaje202108
Igbooopa202108
Olukosi202108
Alapola202108
Igborokodowo202108
Olukotun202108
Alatori202108
Igho Alubo202108
Opopo Mawo202108
Alatori Ojo202108
Ighoopa202108
Osin Ago202108
Alokoloja202108
Ilero202108
Amudago202108
Ilero Ago202108
Arioje202108
Isale Iwere202108
Atupo202108
Jagun Abese202108
© postalcode.ng

Isemi Ile Iluwa

LocationPostal Code
Lanlosi202109
Olole Ile202109
Mamu Alamala202109
Onirokomeji202109
Mogaji202109
Onitiri202109
Motaku202109
Oore202109
Ogbugudu202109
Opoopo202109
Ogunlokeodo202109
Sangolase202109
Ojete202109
Sannagi202109
Oke Eru202109
Sekere202109
Oke Oge202109
Yakoyo202109
Okesado202109
Okuta Epa202109
Okuta Keyinkeyin202109
Olaitan Adimu202109
Ologbin202109
Ologoji202109
Langbin202109
Olokoyo202109
Aaatan202109
Babamogba202109
Igbo Alayin202109
Aba Saria202109
Bale Oke Ogun202109
Igbo Asalu202109
Abataibo202109
Budo Alaga202109
Igbo Baale202109
Abisapa202109
Egbeleka202109
Igbo bale202109
Agbamabiwon202109
Ekuku202109
Igbo Iroko202109
Agunfon202109
Eletu202109
Igbogaa202109
Ajaji202109
Esinmu202109
Ile Ago202109
Ajipopo202109
Gbelekale202109
Ilua202109
Akinlawon202109
Gele Gele202109
Imia202109
Alafefe202109
Gelede202109
Imoba Ile202109
Alusekere I and II202109
Idi Ayin202109
Isanrin202109
Apaja202109
Idi Esu202109
Isemi-Ile202109
Araromi202109
Idi Igba202109
Jofoba202109
Asinmolowo202109
Idi Odan202109
Kangunmalo202109
Asoore202109
Idi Ooro202109
Kogoru202109
Ayomaya202109
Ifadamiduro Abiowo202109
© postalcode.ng

Okeho

LocationPostal Code
Okeho and Village202107
© postalcode.ng