Erodo District/Ward Postal Code (Zip Code) – Lagos State

Erodo is a ward in Epe Local Government Area (LGA) of Lagos State, Nigeria. All the locations within the ward make use of the same 6-digit postal or zip code.

Here’s the postal code for areas in Erodo:

LocationPostal Code
Toliiwuro Eredo106103
Uyiren106103
Timeruku106103
Toguye106103
Idimu106103
Mafo106103
Oke Ipa106103
Igboiye106103
Mogo Oluwo106103
Okenla106103
Igbonla106103
Mojoda106103
Oko Egan106103
Igboye106103
Odi Asunsin106103
Oko Lagbade106103
Iji106103
Odo Ajogun106103
Okotto106103
Ijoyin106103
Odo Egiri106103
Ole Odo106103
Ikosun106103
Odo Gbawojo106103
Ololo106103
Ilara106103
Odo Noforija106103
Orile Ejo106103
Imagba106103
Odo Ragunsen106103
Orita Eri106103
Imeru106103
Odogbonle106103
Orokan106103
Imokun106103
Odomola106103
Orugbo106103
Ipala106103
Odoragunshin106103
Talara Efomi106103
Gunupa106103
Iraye Oke106103
Ogbim106103
Talara Oke106103
Ibonwon106103
Iwajaye106103
Ogigoyin106103
Talaso106103
Ibowon106103
Kula106103
Ojodehin106103
Ideki106103
Loworoworo106103
Oke Egan106103
Aba Alaiye106103
Agodo Tagelu106103
Agodo Towolo I & II106103
Ajegbende106103
Dagbayan106103
Egan106103
Eganringan106103
Egbe106103
Emulu106103
Eredo106103
Erimope106103
Ese Ebute106103
© postalcode.ng